Forside

Orientering er det mange som har hørt om, men det er ikke alle som vet hva det egentlig går ut på. Kanskje du ser for deg en masse mennesker som løper rundt ute i skauen og prøver å finne hvite lapper med oppgaver på?

Orientering handler om å ta seg frem i en løype. Dette skal helst skje så fort som mulig, den som kommer først i mål vinner jo. Til hjelp har man kart, kompass og de observasjonene man gjør ute i naturen. Kartet man får utdelt inneholder den løypen man skal ta seg gjennom. På vei til mål skal man innom ulike poster, som da er plassert rundt omkring i løypa.

Orientering som idrett dukket opp på 1800-tallet. Det var det svenske militæret som stod bak oppfinnelsen. Vanlige folk deltok i et orienteringsløp i 1897. Det gikk av stabelen i Nordmarka her i Norge. Det aller første norgesmesterskapet fant sted i 1937, og Norges Orienteringsforbund ble opprettet i 1945. Det internasjonale forbundet kom først i 1961, og det aller første verdensmesterskapet ble arrangert i 1966.

Spesiallagede kart

De som løper orientering bruker spesiallagede kart. Her følger en oversikt over hva de ulike kartfargene og karttegnene står for:

 • blått er vått – bekker, elver, vann, myr og søkk
 • gult er åpent område – åpne plasser og jorder
 • hvitt er åpen skog
 • grønt er tettere skog
 • svart er hardt – hus, sti, stein, stup, skrent og grusvei
 • lysebrun er asfalt – asfaltert vei og parkeringsplasser
 • brun er høydekurver

Karttegn er de ulike detaljene som finnes i naturen, tegnet som bestemte symboler:

 • svart prikk er stein
 • stor svart prikk er stor stein
 • svart stiplet linje er sti
 • tykk, svart, stiplet sti er stor sti eller traktorvei
 • svart figur ofte formet som firkant er hus
 • svart linje er grusvei
 • tykk og kort svart strek er skrent
 • tykk og kort svart strek med små streker ut på den ene siden (ser ut som en liten kam) er stup – desto flere streker ut desto høyere stup
 • tynn svart strek med skrå streker ut på den ene siden er gjerde
 • mange små svarte prikker er steinrøys
 • svart kryss er en spesiell menneskeskapt detalj
 • to parallelle linjer med strek mellom seg noen steder er kraftledninger – de små strekene som binder de to parallelle sammen er mastene
 • grønt kryss er enslig tre
 • gusjegrønn er privat eiendom
 • blå V er pytt
 • blå prikket linje er inntørket bekk
 • blå stripe er bekk
 • blå, tykk linje er elv
 • blått område er vann
 • mange blå parallelle linjer er myr
 • gult område med hvite prikker er åpent område med spredte trær
 • gult område er åpen plass
 • gult område med små svarte prikker er dyrket mark
 • brun prikk er liten kolle
 • brun sirkel er stor kolle
 • tynne brune streker er høydekurver – disse viser hvor bratt det er
 • tykke brune streker er tellekurve (hver femte høydekurve)
 • brunt område er asfaltert område

Denne nettsiden

Her på denne nettsiden har vi samlet informasjon om sju kjente orienteringsløp og to kjente utøvere. Vi håper dette kan være med til å friste flere til å begynne med orientering og delta i denne spennende og morsomme sporten. Fordelen er at den egner seg for liten og stor, så her kan i grunnen hele familien delta! Frisk luft, sosialt, mosjon og mange spennende naturopplevelser!